Visie

Wij zijn verbindend omdat we iedereen in en rond de school bewust maken van de onderlinge samenhang. Alleen in verbondenheid kunnen we ontwikkelingen echt goed in gang zetten. Dat geldt voor het intermenselijke niveau alsmede het procesniveau (team, ouders, MR en natuurlijk leerlingen). Wij gaan voor de diepere laag: echte verbondenheid en deze samenhang positief beïnvloeden en ontwikkelen. Eigenaarschap speelt hierin een belangrijke rol.

Waarom wij "met lef" hanteren? We draaien niet om de hete brij heen. Willen we de zaken echt blijvend veranderen, dan moeten we benoemen wat er benoemd moet worden en aanpakken wat er aangepakt moet worden. Iets concreet benoemen geeft de ruimte aan twee kanten van de tafel om er iets aan te doen. We hechten er waarde aan de samenhang zolang mogelijk vast te houden. Onze ontwapenende stijl maakt het mogelijk om vanuit eigenaarschap eerlijk te zijn tegen elkaar.

Talentgericht is een modewoord. Wij vinden dat als de taken en bevoegdheden helder zijn, mensen uitgedaagd worden om uit hun vaste rollen en schulp te kruipen. Het is onze ervaring dat een cultuur daardoor verandert. Omdat er veiligheid is, gaan de gesprekken over inhoud, laten mensen zich zien en ontstaat er van nature vruchtbare grond voor talentontwikkeling of ontplooiing. In onze beleving heeft talentgericht werken niets te maken met goed ontwikkelde programma's zonder natuurlijke voedingsbodem. Op een scheef fundament bouw je nooit een rechte toren.