Werkdruk en gesprekkencyclus

https://www.lestalent.nl/wp-content/uploads/2016/03/cropped-Logo-LT-4-1.png

Werkdruk en de gesprekkencyclus

Werkdruk is momenteel een flink thema in het onderwijs. Terecht! Ondanks alle aandacht verwacht ik geen wonderen van de overheid op korte termijn. Zo reëel moeten we zijn. Als je de wind niet direct keert, kun je maar beter je zeilen bijstellen.

 Wat is werkdruk?

Wij benaderen werkdruk als de spanning die ontstaat als de mogelijkheden van de leerkracht of schoolleider niet meer aansluiten bij de taak waar hij of zij voor staat. Aangezien de overheid op korte termijn geen grote verandering gaat doorvoeren waardoor de werkdruk direct om laag gaat, steken wij in op de ontwikkeling van leerkrachten en directeuren. Er is altijd ruimte om te ontwikkelen en de mogelijkheden van de schoolleider en leerkracht te vergroten. Eén van de belangrijkste middelen hiervoor is de gesprekkencyclus.

7 Tips

Om die reden 7 tips om de gesprekkencyclus nieuw leven in te blazen of te verbeteren:

  1. Denk vanuit de leerlingenzorg. Je hebt de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Om tot een plan te komen doorloop je de fases: signaleren, analyseren, diagnosticeren, plan maken en evalueren. Stel dezelfde eisen aan de “leerkrachtenzorg” of “schoolleiderszorg”.
  2. Zorg dat schoolleiders psychologisch inzicht hebben dat ze kunnen gebruiken bij de gesprekkencyclus. Zorg voor degelijke kennis die echt ergens op gestoeld is. Er zijn bepaalde persoonskenmerken waardoor de ene persoon bepaalde vaardigheden makkelijker kan ontwikkelen dan andere. Kennis hierover zorgt voor diepgang in de gesprekken en de persoonlijke ontwikkelingsplannen.
  3. Maak persoonlijke ontwikkelingsplannen ook echt persoonlijk en geënt op de schoolvisie. Wij zien in de praktijk veel “plan”, veel “ontwikkeling” maar weinig “persoonlijk”. Wie je bent bepaalt wat je wel en niet goed kunt. Een cursus is lang niet altijd een middel om te groeien.
  4. Gebruik gedragsmodellen die iedereen snapt om gedrag te duiden en bespreekbaar te maken. Niet als onveranderlijke en verklarende vaststelling van wie je bent of wat je doet, maar als startpunt voor verandering.
  5. Spreek op school en binnen de scholenstichting of vereniging dezelfde taal. Ontwikkel een eenduidige competentietaal en heldere gedragsindicatoren. Biedt 1 gedragsmodel aan zodat in de gesprekken hetzelfde referentiekader aanwezig is bij alle betrokkenen.
  6. Herhaal gesprekstechnieken regelmatig. Onder druk steken oude gewoontes de kop op. Iedereen heeft het nodig om op bepaalde momenten toch weer even op scherp gezet te worden.
  7. Zorg dat de trainingen rond de gesprekkencyclus geïntegreerd zijn met de schoolvisie en de (digitale) systematiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *