CV

 
Persoonlijk
Naam : Arjo de Groot
Geboortedatum : 04-09-1975
Adres : Rikkertweg 6
Postcode/woonplaats : 7122JB Aalten
Telefoon : 0543 536590/0636033598
Mailadres : arjo@lestalent.nl
Gehuwd, drie kinderen
Opleiding
Certificering Online Talent Manager

Training Dalton en management, certificaat Dalton-leerkracht

Certificering Career Direct consultant
Opbrengst gericht leiderschap in het Onderwijs
Certificering Pi-Company
Certificering DISC trainer
Training communicatie en teamdynamiek
Management opleiding “Schoolleider”
Management coaching
PABO aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen te Nijmegen.
Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie
Werkervaring
Op een uitstap van een half jaar naar Roemenië na, ben ik mijn hele werkzame leven actief geweest in het onderwijs in zo’n beetje alle rollen. Hierdoor heb ik een breed scala aan ervaringen opgedaan en een veelheid aan competenties ontwikkeld.

De rol die het meest past en waar ik veel plezier aan beleef, is die van interim-schoolleider. Snel inwerken, de situatie leren kennen en analyseren en samen met mensen aan de slag om goed onderwijs te geven. Kansen bieden en opruimen wat blokkeert of soms afscheid nemen van wie niet mee wil of komt. Mijn mensenkennis en psychologische kennis helpen me om een team goed op waarde te schatten en de processen die leiden tot goed onderwijs te stimuleren.  

 

December 2011-heden
Zelfstandig gevestigd interim-schoolleider, consultant, trainer en coach
2016-2017 Rector a.i. op JSG Maimonides, Joods Bijzonder Onderwijs te Amsterdam.
2015-2016 Interimschoolleider op RKBS Sint Michiel te Schalkwijk
2014-2015 Interimschoolleider op Katholieke daltonschool De Zevensprong te Houten
2013-2014 Interimschoolleider op RKBS De Stek te Houten
De opdrachten op deze scholen waren zeer uiteenlopend:

·         Hersteltraject binnen een school waar de directeur op staande voet was ontslagen. De school weer gezond maken en voorbereiden voor de komst van een nieuwe directeur.

·         Visietraject en transformatie naar daltononderwijs met certificering.

·         School door een inspectiebezoek slepen. 3 maanden voor dit inspectiebezoek had het MT het vertrouwen in de schoolleider opgezegd. De inspectie wilde groei in opbrengsten en differentiatie zien ten opzichte van vorige bezoeken.

·         Reorganiseren: van 2 naar 1 gebouw, nieuwe MT structuur en nieuwe MT-leden en niet functionerende leerkrachten ontslaan.

·         Rust brengen in een dorpsschool die had besloten om ineens in zijn geheel over te gaan naar combinatiegroepen. De verhoudingen herstellen en alle betrokkenen weer in de juiste rol terugbrengen was één van de belangrijke sleutels.

De aard van deze opdrachten was zeer uiteenlopend. In veel situaties moest ik doortastend optreden en mensen bij elkaar brengen. Vaak was er weinig tijd en moest in hoog tempo de school gescand worden en scanresultaten omgezet worden naar een plan. Zo’n plan uitvoeren en resultaten boeken, vind ik fantastisch. Het balanceren tussen de hiermee gepaard gaande ogenschijnlijk tegengestelde belangen tussen leerkrachten, ouders, OR, MR en management, vind ik uitdagend. Hierdoor kan ik deze verschillende groepen mensen altijd bij elkaar brengen rondom het kind en een visie. Door mijn ervaring met teamtrajecten en assessments, drong ik snel door tot de kern van het probleem en schakelde mensen zelf in bij het oplossen van het probleem.

 

2009-2013 RKBS De Zevensprong te Houten

Als schoolleider het vertrouwen terugwinnen van ouders en team, resultaten verhogen, reorganiseren om de school weer financieel gezond te maken. Van 2 naar 1 locatie. Tijdens deze periode de eerste interimklus gedaan en het laatste half jaar zelf als interimmer gefunctioneerd op deze school i.v.m. een enorme onrust in de stichting.

 

2004-2009 Koningin Wilhelmina College te Culemborg

Docent wiskunde, Nederlands en Engels binnen het VMBO BBL LWOO. Deels andere functies (docentcoach, onderwijskundige projectleider, voorzitter GMR).

 

Nov 2001-2004 CBS De Schakel te Meteren

Schoolleider met lesgevende taken. Verhogen leerlingenaantal, identiteit positioneren, invoering van differentiatie en zelfstandige werken, nieuwbouw en de grote onrust

 

Feb 2001-okt 2001 Prins Willem Alexanderschool te Tiel

Leerkracht basisonderwijs groep 5 en 6, 32 leerlingen. Specifieke opdracht om rust te brengen in een klas, nadat het met de vorige leerkracht zo uit de hand was gelopen dat die van de klas was gehaald.

 

2000-2001 Stichting Shortbreak (eigen stichting, financieel afhankelijk van giften)

Activiteitenbegeleider in een kindertehuis en psychiatrische inrichting in Roemenië

 

Feb 2000-april 2000 Hervormde Gemeente Oosterhout

Leerkracht basisonderwijs geestelijke stromingen. De bovenbouw kreeg in samengevoegde groepen les in geestelijke stromingen.